Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 12:59 (Gmt +3) Hava Durumu
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını ifade eder.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için:

  • Gümrük vergisi muafiyeti
  • KDV istisnası
  • Vergi indirimi
  • Sigorta primi desteği (6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir)
  • Yatırım yeri tahsisi
  • Gelir vergisi stopajı desteğİ
  • Faiz veya kar payı desteği (Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün ileri teknoloji seviyesinde ise on puanı,  iğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puan)
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği
  • KDV iadesi