Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 17:42 (Gmt +3) Hava Durumu
Teşvik Sistemi ile ilgili Mevzuat Nedir ?

Teşvik Sistemi ile ilgili Mevzuat Nedir ?

  • 19/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve Ekleri
  • 20/06/2012 tarih 2012/1 sayılı, ilgili kararın uygulama usullerinin yer aldığı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Ekleri
  • Teşvik Yasası ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapan 15/06/2012 tarih ve 6322 sayılı kanun
  • 16/12/2020 tarih ve 2020/3307 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve Ekleri
  • 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

* Rehber içerisinde geçen “Karar” ifadesi ile 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”; “Tebliğ” ifadesi ile de 2012/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kastedilmektedir.