Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 16:00 (Gmt +3) Hava Durumu
Uşak Yatırım Destek Ofisi

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Uşak Yatırım Destek Ofisi, Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve “TR33” olarak adlandırılan bölgede, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle; ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere hizmet vermek üzere 14/07/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Ülke genelindeki 26 kalkınma ajansından bir tanesi olan Zafer Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun” ile 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin On Altıncı Bölümü kapsamında faaliyetlerini icra etmektedir.

Uşak Yatırım Destek Ofisi, 5449 sayılı Kanun, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği kapsamında,

Hizmetlerimiz;

  • İlin yatırım ortamı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yatırımcılara sunmak,
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Yatırımcıların ihtiyaç duydukları yerelde ilgili kuruluşlar ile irtibat kurulmasını sağlamak,
  • İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve ile yatırımcı çekilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlara katılım sağlanmak,
  • Farklı kurumlar tarafından verilen destekler hakkında yatırımcılara danışmanlık sağlamak,
  • Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Yatırımcıların yatırım süreci sonrasında da irtibat halinde bulunarak gerekli desteği sunmak,
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde çalışarak ilin tanıtımı ve yatırım çekme kapsamında faaliyetleri gerçekleştirmek,

gibi iş işlemleri sürdürmektedir.