Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 07:26 (Gmt +3) Hava Durumu
Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

+

+

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

+

+

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

OSB ve EB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB ve EB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB ve EB Dışı

2 yıl

3 yıl

5yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB ve EB Dışı

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

+

+

+

+

+

+

Faiz Desteği

İç Kredi

 

-

 

 

-

 

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

      1 Puan

     1 Puan

     1 Puan

     1 Puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-

-

-

-

-

10 yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.

*İmalat sanayiine yönelik (US-97Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.