Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 07:06 (Gmt +3) Hava Durumu
Hangi Harcamalar Teşvik Belgesi Kapsamında Değildir?

Hangi Harcamalar Teşvik Belgesi Kapsamında Değildir?

  • Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları,
  • Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi (Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç)
  • Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,
  • Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar)
  • Trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç),
  • Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,
  • Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası,
  • Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri