Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 17:27 (Gmt +3) Hava Durumu
Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge Kanunu, Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ve tasarım merkezlerinde ise en az 10 personelin istihdam edilmesi halinde Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım yatırımı projeleri için özel teşvikler sağlamaktadır. Personel sayısı koşulu, motorlu kara taşıtları imalatı, hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı ve askeri savaş uçaklarının imalatı konuları için 30 olarak belirlenmiştir. Yeni kanun kapsamındaki teşvikler 2024 yılına kadar yürürlükte kalacak ve şunları içerecektir:

  • Ar-Ge harcamalarının % 100’ünün vergi matrahından düşülmesi.
  • Faaliyet yıl içinde gerçekleşen Ar-Ge ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yarısı düşülebilir olması.
  • Çalışanlar için gelir stopaj vergisi muafiyeti. (31 Aralık 2023 tarihine kadar)
  • İşverenler için % 50 oranında sosyal güvenlik primi muafiyeti. (31 Aralık 2023 tarihine kadar)
  • Düzenlenecek evraklarda damga vergisi muafiyeti.
  • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti.
  • Yeni bilim adamlarına 500.000 TL'ye kadar teknoloji girişim sermayesi.
  • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından hibe edilen belirli fonların vergi matrahından düşülmesi.