Sosyal Medya'da Takip Edin
Uşak | 14:45 (Gmt +3) -3° Hava Durumu
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Aşağıdaki kriterlere uyan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir:

  • Yatırımla imal edilecek ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından az olmalıdır.
  • Yatırımın asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olmalıdır.
  • Yatırım asgari % 40 katma değer yaratmalıdır. (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmamaktadır)
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD$ olmalıdır. (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmamaktadır)
  • Asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım kabul edilir.

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri*

KDV İstisnası

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

                                50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

               7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

+

 

+

Faiz Desteği

İç Kredi

                            5 puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

                            2 puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

10 yıl(Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl(Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi

(Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

*İmalat sanayiine yönelik ( US-97 Kodu:15- 37 ) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.